Ravel Piano Duo: Zygmunt Noskowski - Dzieła wszystkie na duet fortepianowy /2021/

 
Fantazja góralska op.17; Krakowiaki op.7; Melodie ukraińskie op.33; Dwa tańce z obrazu scenicznego „Chata za wsią” op.16; Krakowiaki op.25; Suita polska op.28; Mazury op.38; 6 Polonezów op.42; Tańce egzotyczne op.49.

 
 
Jeden z najwybitniejszych polskich kompozytorów II połowy XIX wieku Zygmunt Noskowski (1846-1909) jako pedagog wykształcił wielu znakomitych kompozytorów, jak m.in. Karol Szymanowski, Mieczysław Karłowicz, czy Ludomir Różycki. Przez większość życia związany z Warszawą artysta będący też cenionym dyrygentem pozostawił po sobie szereg dzieł, pośród których warto wymienić choćby opery: "Livia Quintilla", "Zemsta za mur graniczny" i "Wyrok", trzy symfonie (I Symfonia A-dur, II Symfonia „Elegijna” i III Symfonia F-dur „Od wiosny do wiosny”), poemat symfoniczny "Step", uwerturę koncertową „Morskie Oko”, oraz liczne utwory fortepianowe (m.in. krakowiaki, kujawiaki, mazury i polonezy). W tej ostatniej grupie ważną rolę pełnią utwory Zygmunta Noskowskiego na duet fortepianowy, w tym kompozycje napisane na cztery ręce i fortepianowe transkrypcje dzieł orkiestrowych.
Przypadająca w 2021 roku 175-rocznica urodzin Zygmunta Noskowskiego jest znakomitą okazją do pochylenia się nad dorobkiem tego wyjątkowego kompozytora. Znakomitą ku temu okazją jest ekskluzywny 3-płytowy box jaki ukazał się nakładem Chopin University Press, zawierający wszystkie utwory Noskowskiego rozpisane na duet fortepianowy. To pierwsze w historii fonografii wydawnictwo prezentujące w formie antologii komplet wszystkich dzieł kompozytora w tej formule instrumentalnej.
Na trzech płytach zawierających 190 minut muzyki znajdziemy m.in. 14 Krakowiaków (op.7 i 25), 6 Mazurów (op.38), 6 Polonezów (op.42), 8 Melodii ukraińskich (op.33) oraz "Suitę polską" na cztery ręce (op.28).
Wykonania i rejestracji tego bardzo obszernego materiału podjęły się, od 1996 roku działające pod szyldem Ravel Piano Duo, dwie wybitne pianistki: Agnieszka Kozło i Katarzyna Ewa Sokołowska.
Zafascynowane repertuarem kameralnym pianistki są laureatkami wielu prestiżowych nagród i wyróżnień zdobywanych na takich festiwalach i konkursach jak m.in. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny w Marcopoulo (Grecja), XI Międzynarodowy Konkurs Duetów Fortepianowych im. F.Schuberta w Jeseniku (Czechy), XVI Międzynarodowy Konkurs Muzyki Kameralnej V. Bellini w Caltanissetcie (Włochy), Międzynarodowy Konkurs Muzyki XX i XXI wieku im. V.Bucchi w Rzymie (Włochy), czy I Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny w Republice San Marino.
Ravel Piano Duo posiada w swym repertuarze kompozycje opracowane na cztery ręce i dwa fortepiany, obejmujące okres od baroku aż do czasów obecnych (m.in. Fauré, Debussy, Ravel, Poulenc i Brahms).
W roku 2015 ukazała się nagrodzona Fryderykiem płyta "A Polish Kaleidoscope" zawierająca utwory polskich XIX i XX-wiecznych kompozytorów: I.F.Dobrzyńskiego, M.Moszkowskiego, J.Zarębskiego i R.Palestera. Dwa lata później doczekaliśmy się kontynuacji tego przedsięwzięcia pod postacią nominowanego do nagrody Fryderyk albumu "A Polish Kaleidoscope 2" z kompozycjami W.Markiewiczówny, R.Maciejewskiego, M.Spisaka, W.Lutosławskiego, H.M.Góreckiego, R.Twardowskiego i J.Bauera, a w 2019 roku ukazał sie kolejny album Ravel Duo, konsekwentnie zatytułowany: "A Polish Kaleidoscope 3" zawierający utwory S.Moniuszki, W.Żeleńskiego, I.Friedmana, Z.Noskowskiego i M.Moszkowskiego.
Niniejszy album stanowi wyjątkową pozycję w dyskografii tego wyjątkowego duetu, a zarazem znakomicie wpisuje się w konwencję prowadzonej od 25 lat działalności Ravel Piano Duo. Pianistki zdają się intuicyjnie kreować swe partie dbając przy tym o każde najdrobniejsze niuanse zaklęte w utworach. Zachwycające wykonania utworów Zygmunta Noskowskiego zgromadzone na trzech płytach tego niezwykłego wydawnictwa, są kolejnym dowodem wyjątkowej maestrii duetu.
Album ukazał się 12 listopada 2021.
Robert Ratajczak

_____________________________________________

 
 
Ravel Piano Duo
Zygmunt Noskowski - Dzieła wszystkie na duet fortepianowy

3CD's 2021, Chopin University Press UMF CD 146-148

program:
CD1
  1. Fantazja góralska (Eine Gebirgs-Phantasie über Zwei Volksmelodien aus Zakopane im Tatra-Gebirge) op.17

Krakowiaki op.7:
  2. Nr 1 fis-moll. Moderato assai
  3. Nr 2 E-dur Ein Hochzeitsreiter (Weselny jeździec). Allegro con fuoco
  4. Nr 3 F-dur. Allegretto poco animato
  5. Nr 4 b-moll/B-dur. Moderato mesto e sostenuto – Allegretto amabile
  6. Nr 5 Es-dur. Allegro non troppo
  7. Nr 6 h-moll. Allegro con spirito

Melodie ukraińskie (Mélodies rutheniennes. 8 Morceaux caracteristiques) op.33:
  8. Nr 1 Cantique et kolomyjka. Poco maestoso
  9. Nr 2 Chanson. Andantino cantabile
10. Nr 3 Cantique varié. Andante con moto
11. Nr 4 Danse ruthenienne. Poco allegro
12. Nr 5 Romance et chansonette. Andante cantabile
13. Nr 6 Tropak. Allegretto gaio
14. Nr 7 Zadumka. Andante
15. Nr 8 Danse rustique. Allegretto

Dwa tańce z obrazu scenicznego „Chata za wsią” (Die einsame Hütte) op.16:
16. Nr 1 Taniec cygański (Zigeunertanz)
17. Nr 2 Kołomyjka (Ukrainischer Tanz)

CD2
Krakowiaki op.25:
  1. Nr 1 Fis-dur. Allegretto amabile
  2. Nr 2 B-dur. Allegretto energico
  3. Nr 3 h-moll. Quasi moderato e mesto
  4. Nr 4 G-dur. Allegro
  5. Nr 5 As-dur. Moderato cantabile
  6. Nr 6 Des-dur. Allegretto vivo e amabile
  7. Nr 7 A-dur. Allegretto animato
  8. Nr 8 F-dur. Allegro non troppo

  9. Morskie Oko (Das Meerauge – Eine Concert Ouverture) op.19

Suita polska op.28:
10. Nr 1 Polonez. Maestoso
11. Nr 2 Kujawiak. Moderato cantabile, non troppo lento
12. Nr 3 Mazur. Allegretto animato
13. Nr 4 Kujawiak. Quasi andantino, ma con moto
14. Nr 5 Oberek. Allegro
15. Nr 6 Kujawiak. Allegretto cantabile
16. Nr 7 Polonez. Molto moderato e maestoso
17. Nr 8 Mazur. Poco allegro

CD3
Mazury (Danses masoviennes) op.38:
  1. Nr 1 fis-moll. Poco allegro
  2. Nr 2 D-dur. Allegretto moderato
  3. Nr 3 g-moll. Poco allegro
  4. Nr 4 Es-dur. Allegro non troppo
  5. Nr 5 a-moll. Poco moderato e cantabile
  6. Nr 6 F-dur. Allegro animato

6 Polonezów op.42:
  7. Nr 1 Méditation. Moderato mesto
  8. Nr 2 Espérance. Allegro ma non troppo
  9. Nr 3 Elégie. Molto moderato e cantabile
10. Nr 4 Consolation. Un poco allegretto
11. Nr 5 Mélancolie. Quasi andantino
12. Nr 6 Triomphale! Molto maestoso

Tańce egzotyczne (Danses exotiques) op.49:
13. Nr 1 As-dur. Allegro non troppo
14. Nr 2 C-dur. Allegro poco pesante
15. Nr 3 b-moll. Poco andantino
16. Nr 4 F-dur. Allegro marcato
17. Nr 5 fis-moll. Allegro assai
18. Nr 6 Des-dur. Moderato tranquillo
19. Nr 7 e-moll. Moderato alla marcia e sempre pesante

wykonawcy:
Agnieszka Kozło, Katarzyna Ewa Sokołowska - fortepian
_____________________________________________